Специфични счетоводни услуги

Ако Вие сте бенефициент на финансиране по проекти от Европейските фондове, то неминуемо се нуждаете от опитен счетоводител.

ИРЕН КОНСУЛТ ЕООД притежава опит в сферата на счетоводното отчитане на предприятия в несъстоятелност и ликвидация – текущо счетоводно отчитане, изготвяне на финансови отчети съгласно изискванията на счетоводните стандарти.