Разберете повече за нас и нашата дейност

Работим за Вас от 1998 година, когато е основана фирмата ни. Неин собственик и управител е Росица Златева.
През 2011г. фирмата ни е преобразувана в дружество ИРЕН КОНСУЛТ ЕООД.

Доверявайки ни се за счетоводството на Вашия бизнес, Вие получавате:


  • Качество и професионализъм
  • Отговорност към ангажиментите
  • Спазване на необходимите срокове
  • Индивидуален подход
  • Правилни решения
  • Конфиденциалност
Качество

Фокусирани сме върху бързото и качествено извършване на нашите услуги и получаване на обратна връзка от клиентите, с цел постоянно подобряване на процеса.

Професионализъм

Нашият екип се състои от квалифицирани и опитни служители, като заедно се стремим да постигаме все по-висока ефективност в работата си.

Отговорност

Оценявайки времето и усилията, които отделяте и полагате за Вашия бизнес, както и значимостта на прецизната и адекватна счетоводна отчетност, ние Ви гарантираме стабилност и сигурност.

Индивидуален подход

Съобразяваме се с особеностите на всеки вид дейност, както и с различните потребности от информация и предпочитания на всеки клиент.

Правилни решения

Посочваме предимствата и недостатъците, за да направите верния избор във всяка ситуация и търсим най-точния отговор на Вашите въпроси и казуси.

Конфиденциалност

Опазваме лични Ви данни и конкурентна информация.