Административни услуги

Регистрация на самоосигуряващи се лица.

Регистрация по Закона за защита на личните данни.

Регистрация по Закона за ДДС.

Регистрация на земеделски стопани и лица, упражняващи свободна професия.

Изготвяне на справки и отчети за дейността на фирмата, предназначени за ръководството.

Наблюдение и контрол на паричните потоци.

Подготовка на документи при кандидатстване за банков кредит или лизинг.

Изготвяне на платежни документи за задължения към бюджета и към доставчици и др.

Публикуване на Годишни финансови отчети (ГФО).

Съдействие на работодатели при участие в програми за наемане на безработни лица или стажанти.

Искате да наемете безработни младежи, без придобит трудов опит, които да се изградят като професионалисти, спрямо стандартите и политиката на Вашата компания? Или да дадете шанс на други безработни лица, за които имате или сте разкрили нови работни места? Ние ще Ви посъветваме относно избора на подходяща програма и ще съдействаме със снабдяването на необходимите документи за кандидатстване в Агенция по заетостта. Ежемесечно ще изготвяме всички справки, които се изискват за отчитане на дейностите по проекта и на изразходваните и получени средства.

При кандидатстване за банков кредит.

Искате да инвестирате в покупка на активи, да реновирате бизнеса си или да осъществите своето най-смело бизнес начинание? Често компаниите допират до привлечени ресурси, за да могат по-бързо да реализират целите си или да отреагират на възникнали финансови затруднения. Банковите и кредитните институции изискват счетоводни документи и достоверна информация, за да Ви оценят като надежден кредитополучател. Кредитът е сериозна стъпка в дългосрочен план, решението за него трябва да почива на ясна и точна представа за състоянието на бизнеса Ви. Това, което ние можем да направим за Вас в такъв момент, е да Ви посъветваме относно получаването и погасяването на банков кредит и как това би се отразило на Вашия фирмен бюджет. Ще изготвим всички текущи и прогнозни финансови отчети, а при желание от Ваша страна, бихме могли и да участваме в събеседването с Вашия личен банкер.