Регистрация на фирми, вписване на промени и заличавания

Консултация при избор на правна форма при първоначална регистрация /ЕТ, ООД, свободна професия/.

Изготвяне и подаване на документи.

Вписвания на промени в обстоятелства и заличавания.

Ликвидация на ЕТ и търговски дружества.