Абонаментно счетоводно обслужване

Цялостно текущо счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване.

Годишно счетоводно и данъчно приключване.

Текущи консултации относно измененията в данъчната, трудово–правната и осигурителната нормативна база.

Представителство и защита пред органите на НАП, НОИ и др.

Услуги, свързани с Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Онлайн банкиране.

Интрастат и ДДС декларации.