Счетоводни услуги
Ирен Консулт ЕООД

Правилните решения за успешен бизнес

Може би за Вас счетоводното отчитане е непозната и непосилна дейност,
но за нас това е ежедневие и работа, на която сме се отдали.

Можем да Ви бъдем полезни с познанията и опита си, така че Вашите идеи
да намерят своята икономическа обоснованост и успешна реализация.

Клиенти

Клиенти

Нашите Клиенти развиват дейност в следните области:

  • Услуги
  • Производство
  • Земеделски стопани
  • Хотелиерство и ресторантьорство
  • Търговска дейност в страната и чужбина
  • Юридически лица в търговска несъстоятелност
  • Юридически лица с нестопанска цел (фондации, сдружения)